Čedomir Milić

Čedomir Milić

viši laborant | Metalurško-tehnološki fakultet

Čedomir Milić, viši laborant e-mail: batom@ac.me Rođen u Titogradu, 1964. godine. Gimnaziju "Slobodan Škerović" u Titogradu, smjer: pomoćni istraživač u hemiji, završio je 1982. godine. Na Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici radi od septembra 1993. godine.

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJASpecijalisticke1NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA II0 x 00 x 03 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAMaster1NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA (ODABRANA POGL.)0 x 00 x 03 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAMaster1ORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA (ODABRANA POGLAVLJA)0 x 00 x 02 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAMaster2HEMIJSKA KINETIKA I KATALIZA0 x 00 x 01 x 1
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne2FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM0 x 00 x 01 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAMaster2ZAŠTITNE PREVLAKE0 x 00 x 01 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJASpecijalisticke2ZAŠTITNE PREVLAKE0 x 00 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJASpecijalisticke2KATALIZA0 x 00 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJASpecijalisticke2PRAHOVI I KERAMIKA0 x 00 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJASpecijalisticke2HEMIJSKA KINETIKA0 x 00 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJASpecijalisticke2TEHNOLOGIJE PRIRODNIH BIOAKTIVNIH PROIZVODA0 x 00 x 02 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJASpecijalisticke2HEMIJSKI IZVORI STRUJE0 x 00 x 00 x 0
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne3FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE0 x 00 x 01 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne3HEMIJSKA TERMODINAMIKA0 x 00 x 01 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne3FIZIČKA HEMIJA I0 x 00 x 0.5 x 2
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAMaster3TEHNOLOGIJA PRERADE PRIRODNIH BIOAKTIVNIH PROIZ.0 x 00 x 01 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAMaster3ZAGAĐIVAČI HRANE0 x 00 x 01 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAMaster3KERAMIČKI MATERIJALI0 x 00 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne3FIZIČKA HEMIJA0 x 00 x 02 x 3
MEDFARMACIJAOsnovne3KOLOIDNA HEMIJA I HEMIJA POVRŠINE0 x 00 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne4FIZIČKA HEMIJA II0 x 00 x 0.5 x 2
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne4KONSTRUKCIONI MATERIJALI U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI0 x 00 x 0.5 x 1
MEDFARMACIJAOsnovne4FARMAKOGNOZIJA I0 x 00 x 03 x 3
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne5ELEKTROHEMIJA0 x 00 x 01.5 x 2
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne6NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne6TEHNOLOGIJA VEZIVA, PIGMENATA PUNILACA0 x 00 x 01 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne6BIOTEHNOLOGIJE0 x 00 x 01 x 2

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave