Čedomir Milić

Čedomir Milić

viši laborant | Metalurško-tehnološki fakultet

Čedomir Milić, viši laborant e-mail: batom@ac.me Rođen u Titogradu, 1964. godine. Gimnaziju "Slobodan Škerović" u Titogradu, smjer: pomoćni istraživač u hemiji, završio je 1982. godine. Na Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici radi od septembra 1993. godine.

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MTFHemijska tehnologijaOsnovne3HEMIJSKA TERMODINAMIKA0 x 00 x 01 x 1
MTFHemijska tehnologijaOsnovne5ELEKTROHEMIJA0 x 00 x 01.5 x 2
MTFHemijska tehnologijaOsnovne6ORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA0 x 00 x 01 x 1
MTFHemijska tehnologijaOsnovne3FIZIČKA HEMIJA I0 x 00 x 0.5 x 1
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne3FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE0 x 00 x 01 x 2
MTFMetalurgijaOsnovne3FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM0 x 00 x 00 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne2FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM0 x 00 x 01 x 1
MTFHemijska tehnologijaOsnovne4FIZIČKA HEMIJA II0 x 00 x 0.5 x 1
MTFHemijska tehnologijaOsnovne6NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA0 x 00 x 01 x 1
MTFHemijska tehnologijaOsnovne4KONSTRUKCIONI MATERIJALI U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI0 x 00 x 0.5 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJASpecijalisticke1NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA II0 x 00 x 03 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJASpecijalisticke2PRAHOVI I KERAMIKA0 x 00 x 00 x 0
MTFHemijska tehnologijaOsnovne6NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA I0 x 00 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne3FIZIČKA HEMIJA0 x 00 x 02 x 3
MEDFARMACIJAOsnovne4FARMAKOGNOZIJA I0 x 00 x 03 x 2
MEDFARMACIJAOsnovne3KOLOIDNA HEMIJA I HEMIJA POVRŠINE0 x 00 x 01 x 1
MTFHemijska tehnologijaOsnovne6TEHNOLOGIJA VEZIVA, PIGMENATA PUNILACA0 x 00 x 01 x 1
MTFHemijska tehnologijaOsnovne6BIOTEHNOLOGIJE0 x 00 x 01 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAMaster1NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA (odabrana pogl.)0 x 00 x 03 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAMaster1ORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA (odabrana poglavlja)0 x 00 x 02 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAMaster2HEMIJSKA KINETIKA I KATALIZA0 x 00 x 01 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAMaster2ZAŠTITNE PREVLAKE0 x 00 x 01 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAMaster3TEHNOLOGIJA PRERADE PRIRODNIH BIOAKTIVNIH PROIZ.0 x 00 x 01 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAMaster3KERAMIČKI MATERIJALI0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave