ZAGADJIVAČI HRANE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA MUGOŠA2x1
2S
BOJANA ZINDOVIĆ2x1
2S
ŽELJKO JAĆIMOVIĆ2x1
2S