Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽARKO RADOVIĆ2x1
1S
1x1
1S