Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: objasni različite postupke termičke obrade čelika, legura aluminijuma, legura bakra; opiše greške pri termičkoj obradi metalnih materijala; odabere postupak i parametre termičke obrade za obezbjeđenje traženih svojstava različitih konstrukcionih djelova, alata, zavarenih konstrukcija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STAMENKA RADOVIĆ1x1
1S
VANJA ASANOVIĆ3x1
1S
1x1
1S
1x1
1S