Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će biti u mogućnosti da: • razumije konceptualni razvoja i osobina specijalnih metalnih materijala • identifikuje relevantne osobine koje karakterišu namjenu i ponašanje metalnih materijala u uslovima eksploatacije. • poznaje ulogu strukture, mehaničkih i ostalih funkcionalnih osobina metalnih materijala • primjenjuje kriterijume vezane za izbor inženjerskih materijala • razumije i primjenjuje osnovne principe dizajna, selekcije i oštećenja materijala u odnosu na projektne, proizvodne i eksploatacione uslove

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽARKO RADOVIĆ