Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 4++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA MILIĆ4x1
4B