LINEARNO PROGRAMIRANJE


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA KONATAR1x1
10B
DARKO MITROVIĆ3x1
10B