OBRADA MULTIMEDIJALNIH SADRŽAJA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR JOVANČEVIĆ3x1
9B+1S
1x1
9B+1S

Materijali