Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠICA SLOVIĆ3x1
36B+23P
VLADIMIR JAĆIMOVIĆ4x1
36B+23P

Materijal za treću sedmicu

Materijal za drugu sedmicu

Materijal za prvu sedmicu

Uvid u radove - drugi kolokvijum

Termini za drugi kolokvijum i popravni kolokvijum

Vjezbe za 12. sedmicu