Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definišu osnovne pojmove iz matematičke analize 2: Rimanov integral na segmentu, površinu krivolinijskog trapeza, krivu i dužinu krive, zapreminu i površinu rotacionih tijela, nesvojstveni integral, konvergentne redove. 2. Izvedu osnovna tvrđenja za Rimanov i nesvojstveni integral i konvergentne redove. 3. Izračunaju Rimanov integral kao graničnu vrijednost niza integralnih suma. 4. Ispituju i povezuju svojstva diferencijabilnosti i integrabilnosti funkcija jedne realne promjenljive. 5. Primjenjuju neke integralne formule. 6. Stečena znanja primijene u riješavaju najrazličitijih zadatke vezane za navedeni sadržaj matematičke analize. 7. Stečena znanja primjenjuju u rješavanju realnih zadataka i problema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA KONATAR3x1
38B+26P
ŽARKO PAVIĆEVIĆ4x1
38B+26P

Termin kolokvijuma i popravnog kolokvijuma - promjena

Termin kolokvijuma i popravnog kolokvijuma

Nova objava - 28.04.2021 17:03

Nova objava - 23.04.2021 16:24

Nova objava - 14.03.2021 23:57

Domaći zadatak