ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA


Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUŠANOVIĆ1x1
13B+15S+11P
VESELIN IVANOVIĆ2x1
13B+15S+11P

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati redovnog kolokvijuma

Rezultati završnog ispita

Termin održavanja POPRAVNOG KOLOKVIJUMA

Termin održavanja KOLOKVIJUMA

Kompletan materijal za predmet Arhitektura Računarskih Sistema

Primjer proslogodisnjeg kolokvijuma

Materijal za nastavu

Primjeri proslogodisnjih kolokvijuma i zavrsnog ispita