ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA


Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVENA RADOVIĆ1x1
13B+14S+7P
VESELIN IVANOVIĆ2x1
13B+14S+7P