Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LAZAR OBRADOVIĆ1x3
1S+2P
1x1
1S+2P