MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR POPOVIĆ3x1
1S
1x1
1S