PEDAGOGIJA SA DIDAKTIKOM


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA MILIĆ3x1
1S