PSIHOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.funkcionalno objašnjava bazične psihološke pojmove i teorije; 2.samostalno analizira psihičke procese, funkcionisanje ličnosti i njen psihički razvoj; 3.identifikuje psihološka oboljenja i mjere prevencije mentalnog zdravlja; 4.promoviše vrijednosti i ponašanja koja pružaju podršku ljudskim pravima i individualnosti; 5.primjenjuje psihološka saznanja u praktičnom radu; 6.samostalno evaluira sopstveni i rad drugih.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA MAŠNIĆ3x1
5S