Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LAZAR OBRADOVIĆ1x1
21S+1P
VLADIMIR JAĆIMOVIĆ3x1
21S+1P

Kolokvijum

Rezultati polaganja ispita u dodatnom ispitnom roku

Odbrane projekata

Rezultati popravnog kolokvijuma

Popravni kolokvijum

Projekti