AKTUARSKA MATEMATIKA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LAZAR OBRADOVIĆ1x1
21S+1P
VLADIMIR JAĆIMOVIĆ3x1
21S+1P