MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR POPOVIĆ3x1
20B
1x1
20B