MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR JOVANČEVIĆ3x1
1P

Novi termini za septembarski rok

Termini septembarskog roka

Rezultati poslije drugog junskog roka

Završni ispit - drugi termin

Rezultati poslije prvog junskog roka

Rezultati popravnog kolokvijuma