TEORIJSKA MEHANIKA I SPEC.TEORIJA RELATIVNOSTI


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći: 1. Objasni princip minimalnog dejstva 2. postavi Lagranžove jednačine za najjednostavnije oblike jednodimenzionalnog kretanja 3. postavi osnovne formule relativistilke kinematike i dinamike 4. objasni dilataciju vremena i prostora 5. objasni zakone odrćanja na osnovu osobina prostora i vremena

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG MIRANOVIĆ3x1
5B+3P
STEVAN ĐURĐEVIĆ2x1
5B+3P

Nadoknada nastave