UVOD U ASTRONOMIJU I ASTROFIZIKU


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da vlada osnovnim pojmovima i znanjima iz astronomije i astrofizike, poznavaće osnovne fizičke zakone i razumjeti osnovne fizičke procese koji se odvijaju na raznim nebeskim tijelima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA JOVANOVIĆ1.5x1
1B+1P
MARA ŠĆEPANOVIĆ1.5x1
1B+1P

ASTROFIZIKA