UVOD U ASTRONOMIJU I ASTROFIZIKU


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA JOVANOVIĆ1.5x1
2B+2S
MARA ŠĆEPANOVIĆ1.5x1
2B+2S