Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student bi trebalo da je u stanju da 1. Definiše pojam konvergentnog niza i uspješno koristi različite tehnike za nalaženje graničnih vrijednosti i dokazivanje konvergencije niza. 2. Nalazi granične vrijednosti funkcija i određuje intervale njihove neprekidnosti. 3. Skicira grafike osnovnih i složenih funkcija. 4. Određuje izvode osnovnih i složenih funkcija. 5. Koristi izvode i teoreme o srednjoj vrijednosti za rješavanje nekih praktičnih problema u fizici, kao i problema maksimuma i minimuma.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠICA SLOVIĆ3x1
14B+7P
VLADIMIR JAĆIMOVIĆ3x1
14B+7P

Materijal za prvu sedmicu

Vježbe u drugoj sedmici

Rezultati ispita u drugom septembarskom roku

Rezultati u prvom septembarskom roku