Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student bi trebalo da je u stanju da 1. Definiše pojam konvergentnog niza i uspješno koristi različite tehnike za nalaženje graničnih vrijednosti i dokazivanje konvergencije niza. 2. Nalazi granične vrijednosti funkcija i određuje intervale njihove neprekidnosti. 3. Skicira grafike osnovnih i složenih funkcija. 4. Određuje izvode osnovnih i složenih funkcija. 5. Koristi izvode i teoreme o srednjoj vrijednosti za rješavanje nekih praktičnih problema u fizici, kao i problema maksimuma i minimuma.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠICA SLOVIĆ3x1
16B+5P
VLADIMIR BOŽOVIĆ3x1
16B+5P

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

satnica popravnog zavrsnog

Rezultati zavrsnog ispita