TEORIJSKA ELEKTRODINAMIKA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEVAN ĐURĐEVIĆ2x1
4B+1S+3P
NATAŠA RAIČEVIĆ2x1
5B+1S+5P