Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razlikuje, razumije i koristi složenu terminologiju na engleskom jeziku iz oblasti kvantne fizike, - zna da na engleskom jeziku objasni složenije fizičke i matematičke formule, - razumije osnovne poruke popularno-stručnih tekstova iz oblasti kvantne fizike na engleskom jeziku, - ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na višem srednjem nivou, - usmeno prezentuje na izabranu stručnu temu na engleskom jeziku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA KUSTUDIĆ2x1
5B+3S+2P

Rezultati završnog ispita

Obavještenje

Obavještenje

Obavještenje

Rezultati, II termin

Rezultati, I termin