OSNOVI MJERENJA U FIZICI I


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA LAŠTOVIČKA-MEDIN2x1
4B+3S+2P
2x1
4B+3S+2P