RAČUNARI I PROGRAMIRANJE


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA RAIČEVIĆ2x1
16B+3P
1x1
16B+3P