Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće sposoban da: 1. razume koncept geometrijske i talasne optike; 2. razume i objasni osnovne optičke pojave kao što su refleksija, refrakcija, interferencija difrakcija i polarizacija; 3.rešava bazične probleme iz klasične optike analitičkim i grafičkim metodama; 4. primenjuje bazično znanje iz optike u analizi modernih optičkih instrumenata; 5. razume i objasni elektromagnetsku prirodu svetlosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEVAN ĐURĐEVIĆ2x1
4B+1S+3P
SLAVOLJUB MIJOVIĆ3x1
4B+1S+3P

Nova objava - 06.02.2018 21:57