MATEMATIČKE METODE U FIZICI


Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Primjenjuje varijacioni račun u analitičkoj mehanici 2. Povezuje teoriju vjerovatnoće s pojmom entropije i II zakonom termodinamike 3. Primjenjuje specijalne funkcije (ortogonalne polinome) u atomskoj i kvantnoj fizici 4. Upotrebljava tenzore i razumije elemente tenzorske algebre 5. Primjenjuje teoriju grupa u fizici čvrstog stanja i kvantnoj hemiji. 6. Primjenjuje teoriju reprezentacije grupa I beskonačne grupe na kvantnu mehaniku, fiziku elementarnih čestica i teoriju relativiteta

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA JOVANOVIĆ3x1
2B+1S+2P
2x1
2B+1S+2P