MATEMATIČKE METODE U FIZICI


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Primjenjuje varijacioni račun u analitičkoj mehanici 2. Povezuje teoriju vjerovatnoće s pojmom entropije i II zakonom termodinamike 3. Primjenjuje specijalne funkcije (ortogonalne polinome) u atomskoj i kvantnoj fizici 4. Upotrebljava tenzore i razumije elemente tenzorske algebre 5. Primjenjuje teoriju grupa u fizici čvrstog stanja i kvantnoj hemiji. 6. Primjenjuje teoriju reprezentacije grupa I beskonačne grupe na kvantnu mehaniku, fiziku elementarnih čestica i teoriju relativiteta

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA JOVANOVIĆ3x1
2B+1S+2P
2x1
2B+1S+2P

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

Vježbe osma glava

8. glava predavanja nastavak

8. glava PREDAVANJA

7. glava vježbe ponovo

Knjiga i zbirka

Skalarna i vektorska polja

Tenzori

Nova objava - 28.09.2018 11:30

Materijali za nastavu iz Matematickih metoda u fizici