Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći: 1. znati rješavati najjednostavnije primjere jednodimenzionalne Schrödingerove jednačine 2. razumjeti statističku interpretaciju talasne funkcije i mjerenja 3. tumačiti relaciju nesodređenosti 4. poznavati osnovna svojstva impulsa u kvantnoj mehanici 5. reprodukovati osnovna svojstva spektra atoma vodonika

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG MIRANOVIĆ3x1
1B+1S+2P
STEVAN ĐURĐEVIĆ2x1
1B+1S+2P