KOMPLEKSNA ANALIZA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Primjenjuje osnovne operacije u okviru polja kompleksnih brojeva 2. Uopštava osnovne realne funkcije (og, sin, cos, exp,...) na kompleksan okvir 3. Izračunava sume realnih redova koristeći kompleksne funkcije 4. Nalazi izvod i integral kompleksnih funkcija 5. Razvija funkcije u Taylorov I Laurentov red 6. Preslikava kompleksne oblasti pomoću holomorfnih funkcija

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ĐORĐIJE VUJADINOVIĆ