PEDAGOGIJA SA DIDAKTIKOM


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA MILIĆ3x1
4S+1P