RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE I


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit biće u mogućnosti da: 1. Analizira neke fizičke probleme kao što su: Njutnov zakon hlađenja, nuklearni raspadi, proces punjenja električnog kondenzatora, mehaničko kretanje tela u polju Zemljine teže, provera Keplerovih zakona uz korišćenje računara za kvalitativnu i kvantitavnu analizu u ovim oblastima. 2. Procenjuje organizaciju, dizajn i kontrukciju računarsih programa za rešavanje navedenih fizičkih problema. 3.Samostalno kreira program koji implementira efikasno i efektivno rešenje navedenih fizičkih problema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA PIĆURIĆ

Pozivnica za zoom nastavu.

Pozivnica za zoom nastavu.

Pozivnica za zoom nastavu.

Pozivnica za zoom nastavu.

Pozivnica za zoom nastavu.

Nova objava - 11.09.2021 17:51

Prezentacije

Poeni posle završnog ispita.

Poeni posle poravnog završnog ispita

Nova objava - 18.01.2021 10:33

Nova objava - 30.12.2020 16:59

Nova objava - 19.11.2020 15:04