RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE I


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit biće u mogućnosti da: 1. Analizira neke fizičke probleme kao što su: Njutnov zakon hlađenja, nuklearni raspadi, proces punjenja električnog kondenzatora, mehaničko kretanje tela u polju Zemljine teže, provera Keplerovih zakona uz korišćenje računara za kvalitativnu i kvantitavnu analizu u ovim oblastima. 2. Procenjuje organizaciju, dizajn i kontrukciju računarsih programa za rešavanje navedenih fizičkih problema. 3.Samostalno kreira program koji implementira efikasno i efektivno rešenje navedenih fizičkih problema.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA PIĆURIĆ2x1
4S+1P
2x1
4S+1P