RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE II


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit biće u mogućnosti da: 1. Analizira neke fizičke probleme kao što su: perturbacije u planetarnom kretanju, formiranje mini solarnih sistema, dvočestična rasejanja, oscilatorna kretanja i matematičko klatno uz korišćenje računara za kvalitativnu i kvantitavnu analizu u ovim oblastima. 2. Procenjuje organizaciju, dizajn i kontrukciju računarsih programa za rešavanje navedenih fizičkih problema. 3. Samostalno kreira program koji implementira efikasno i efektivno rešenje navedenih fizičkih problema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA PIĆURIĆ2x1
1S
2x1
1S

Pozivnica za zoom nastavu.

Pozivnica za zoom nastavu.

Pozivnica za zoom nastavu.

Nova objava - 11.09.2021 17:57

Poeni posle popravnog završnog ispita i predlog ocena

Poeni posle završnog ispita i predlog ocena

Nova objava - 07.04.2021 14:24

Nova objava - 17.06.2020 10:32

Nova objava - 17.03.2020 12:23 Online nastava

Nova objava - 19.05.2019 19:55

Nova objava - 26.04.2019 18:16

Nova objava - 01.04.2019 16:56