RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE I


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit biće u mogućnosti da: 1. Analizira neke fizičke probleme kao što su: Njutnov zakon hlađenja, nuklearni raspadi, proces punjenja električnog kondenzatora, mehaničko kretanje tela u polju Zemljine teže, provera Keplerovih zakona uz korišćenje računara za kvalitativnu i kvantitavnu analizu u ovim oblastima. 2. Procenjuje organizaciju, dizajn i kontrukciju računarsih programa za rešavanje navedenih fizičkih problema. 3.Samostalno kreira program koji implementira efikasno i efektivno rešenje navedenih fizičkih problema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA PIĆURIĆ2x1
4S+1P
2x1
4S+1P

Nova objava - 11.09.2021 17:51

Pozivnica za zoom nastavu.

Pozivnica za zoom nastavu.

Pozivnica za zoom nastavu.

Pozivnica za Zoom nastavu.

Pozivnica za zoom nastavu.

Poeni posle poravnog završnog ispita

Nova objava - 18.01.2021 10:33

Nova objava - 30.12.2020 16:59

Nova objava - 19.11.2020 15:04

Nova objava - 28.10.2020 09:43

Nova objava - 30.01.2020 17:19