KOMPJUTERSKE SIMULACIJE U FIZICI


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA PIĆURIĆ2x1
2B+1P
2x1
2B+1P