KURS SAVREMENE FIZIKE I (FIZIKA FAZNIH PRELAZA)


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG MIRANOVIĆ2x1
4B