KURS SAVREMENE FIZIKE I (FIZIKA FAZNIH PRELAZA)


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći: 1. Opiše pojam parametra uređenja kod faznog prelaza 2. Riješi Izingov i uopšteni Hajzenbergov model 3. Razumije ulogu skaliranja kod faznih prelaza 4. Reprodukuje Ornštajn-Zernike model za amplitudu rasijanja 5. Razumije Landau teoriju faznih prelaza

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG MIRANOVIĆ2x1
2B+1P
STEVAN ĐURĐEVIĆ2x1
2B+1P