Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 4++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA MILIĆ