RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA PIĆURIĆ