MOLEKULARNA BIOLOGIJA I


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Opiše strukturu makromolekula koji učestvuju u građi ćelijskih struktura ili reglišu procese u ćeliji • Objasni način na koji se informacija sadržana u genima koristi od strane ćelije • Interpretira genetsku informaciju na molekularnom nivou i objasni genetski kod • Opiše kako se u ćeliji vrši replikacija, transkripcija i translacija i na koji način su ti procesi usklađeni • Koristi neke od osnovnih tehnika u molekularnoj biologiji radeći bezbjedno i efikasno u laboratoriji • Interpretira eksperimentalne podatke

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANKO OBRADOVIĆ3x1
1P
2x1
1P

Termin završnog ispita - 08.01.2023 11:13

Mentorska nastava - 18.10.2022 17:26

Septembarski ispitni rok - 18.07.2022 23:52

Nova objava - 01.05.2022 01:42

Nova objava - 16.04.2022 03:25

Nova objava - 01.04.2022 20:53