MOLEKULARNA BIOLOGIJA I


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Opiše strukturu makromolekula koji učestvuju u građi ćelijskih struktura ili reglišu procese u ćeliji • Objasni način na koji se informacija sadržana u genima koristi od strane ćelije • Interpretira genetsku informaciju na molekularnom nivou i objasni genetski kod • Opiše kako se u ćeliji vrši replikacija, transkripcija i translacija i na koji način su ti procesi usklađeni • Koristi neke od osnovnih tehnika u molekularnoj biologiji radeći bezbjedno i efikasno u laboratoriji • Interpretira eksperimentalne podatke

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANKO OBRADOVIĆ3x1
1S+2P

Nova objava - 18.11.2021 04:02

Nova objava - 25.10.2021 18:35

Nova objava - 30.01.2021 16:15

Nova objava - 19.01.2021

Nova objava - 15.12.2020

Nova objava - 29.11.2020