ZOOLOGIJA VIŠIH BESKIČMENJAKA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x4
50B+10P
MILOJE SUNDIĆ2x4
50B+10P
VLADIMIR PEŠIĆ3x1
50B+10P

Vježba br. 26. Razviće insekata

Vježba br. 25. Digitalni insektarijum

Vježba br. 24. Echinodermata (SubPh. Echinozoa i SubPh. Crinozoa)

Dogovor oko Kolokvijuma (Zoom) i predavanja za X-XV nedelju

Vježba br. 23. Ph. Bryozoa i Echinodermata - 23.04.2020 13:49

Vježba br. 22. Građa ekstremiteta - 16.04.2020 12:39