ZOOLOGIJA VIŠIH BESKIČMENJAKA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x4
50B+18P
MILOJE SUNDIĆ2x4
50B+18P
VLADIMIR PEŠIĆ3x1
50B+18P