Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ULIĆEVIĆ3x1
8B+7S+1P
DANKO OBRADOVIĆ4x1
8B+7S+1P
3x1
8B+7S+1P