OPŠTA FIZIOLOGIJA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOSAVA POPOVIĆ2x1
10B+2S+66P
ANĐELKA ŠĆEPANOVIĆ2x1
10B+2S+68P
ANDREJ PEROVIĆ3x1
10B+2S+68P