Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku kursa Opšta fiziologija, student će moći da: 1. Koristi vokabular odgovarajuće terminologije koji mu omogućuje efikasnu razmjenu informacije vezanu za anatomiju i fiziologiju. 2. Prepozna anatomske strukture i objasni fiziološke funkcije tkiva, organa i sistema organa. 3.Prepozna i objasni principe homeostaze i svrhu povratne sprege u procesima kontrole fizioloških sistema u tijelu. 4.Prepozna i objasni osnovne interakcije unutar i između organa i fizioloških sistema u tijelu. 5.Generiše ideje koje povezuju, znanje anatomije i fiziologije sa stvarnim situacijama i primjerima iz života, uključujuči situacije vezane za odlučivanje o zdravim načinima života i stanjima narušene homeostaze. 6.Opiše i prikaže neke od osnovnih laboratorijskih postupaka koji se koriste za ispitivanje fiziološke funkcije sistema organa. 7.Tumači grafikone biohemijskih i fizioloških podataka. 8. Pokazuje visoki nivo stručnosti u korištenju relevantne literature, web stranica i baza podataka, vrši procjenu značajnosti podataka i prati osnovna dostiguća iz oblasti Fiziologije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA MRDAK2x2
11B+8S+76P
ANDREJ PEROVIĆ3x1
11B+8S+77P
ANĐELKA ŠĆEPANOVIĆ2x2
11B+8S+77P

Nova objava - 24.02.2022 12:04

Nova objava - 24.09.2020 22:46

Nova objava - 13.08.2022 15:03

Nova objava - 27.10.2020 14:32

Nova objava - 03.12.2019 01:47

Nova objava - 16.12.2018 19:22