Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELKA ŠĆEPANOVIĆ2x2
23B+4S+74P
NEVZETA TRUBLJANIN2x2
23B+4S+74P
ANDREJ PEROVIĆ3x1
23B+4S+74P

Nova objava - 24.09.2020 22:46

Nova objava - 27.10.2020 14:32

Nova objava - 03.12.2019 01:47

Nova objava - 16.12.2018 19:22