Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+2
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA PEROVIĆ