Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA DELEVIĆ2x2
17B+12S+16P
SVETLANA PEROVIĆ4x1
17B+12S+16P
2x2
17B+12S+16P