Semestar: 1
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Istorija biologije (semestar I, ECTS 3, 2P+0V) Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - zna da navede područja i istorijske faze u razvoju biologije kao nauke, - zna najznačajnije naučnike iz Antičkog perioda i biološka znanja nastala u tom periodu, - zna najznačajnije naučnike i biološka znanja nastala u Srednjem vijeku, - zna najznačajnije naučnike, biološka znanja i nove biološke discipline nastale u XVII, XVIII i XIX vijeku, - objasni razvoj biologije u XX vijeku i pojavu novih bioloških disciplina: ekologie i životne sredine, genetike, molekularne biologije, fiziologije, biohemije, mikrobiologije, biotehnologije i genetičkog inženjeringa, kao i najznačajnije naučnike i njihova naučna otkrića u navedenim oblastima (trendd kloniranja i dr). - opiše razvoj bioloških nauka u XXI vijeku (dešifrovanje ljudskog genoma kao, revolucionarno genetsko istraživanje, ubrzan trend kloniranja i dr).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJANA KRIVOKAPIĆ3x1
38B+1P

Nova objava - 16.12.2017 13:34