ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA PEROVIĆ1x1
9B+11S+1P
MILENA TADIĆ1x1
9B+11S+1P