EKOLOGIJA I BIODIVERZITET EKOSISTEMA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAĐANA KRIVOKAPIĆ1x1
2S
VLADIMIR PEŠIĆ1x1
2S