Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 4++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

o Pravilno tumačenje i interpretiranje temeljnih pedagoških pojmova i aspekte/pretpostavke/koncepcije vaspitanja; o Poznavanje i razumijevanje istorijskih i savremenih određenja pedagogške nauke; o Demonstriranje znanja i razumijevanja o glavnim odlikama fenomena vaspitanja, strukture vaspitnog procesa, temeljnih vaspitnih područja, opštih načela, vaspitnih metoda i sredstava, vaspitno-obrazovne komunikacije; o Demonstriranje znanja i razumijevanja osnovnih didaktičkih principa, organizacije i konstitutivnih elementata nastave; o Kritičko analiziranje odnosa i relacija u okolini s primarnim, sekundarnim, pozitivnim i negativnim uticajima u kontesktu savremenih pedagogoših zahtjeva i cjeloživotnog obrazovanja/učenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA MILIĆ4x1
11B+1P